Pilot Alanlar

Pos Orman İşletme Müdürlüğü, Adana

Aladağlar Milli Parkı’nın güney yamaçlarını içine almaktadır ve yüksek kısımlarındaki orman alanları her türlü yaban hayatı için önemli yaşam ortamları sunmaktadır. Örneğin, yapılan kuş arazi çalışmaları sırasında daha önceden bilinmeyen ve çok büyük bir kızıl akbaba üreme kolonisini barındıran bir vadi bulunmuştur.Proje Görselleri