Pilot Alanlar

Gülnar İşletme Müdürlüğü, Mersin

Bu alanda da,Gazipaşa’da olduğu gibi orman alanları ile içiçe geçmiş daha yoğun bir insan kullanımı gözlenmektedir. Bu kullanım, hayvancılık olarak yoğunlaşmaktadır. Bunun etkisi özellikle geniş ve bağlantılı doğal alanlara ihtiyaç duyan büyük memeliler üzerinde görülmektedir. Bu alanda da geçmişten günümüze büyük memelilerde bir azalma olduğu tespit edilmiştir.
Proje Görselleri