Pilot Alanlar

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya

Bu alanda, orman alanları ile içiçe geçmiş daha yoğun bir insan kullanımı gözlenmektedir. Bu kullanım, tarımsal üretim olarak yoğunlaşmaktadır. Bunun etkisi özellikle geniş ve bağlantılı doğal alanlara ihtiyaç duyan büyük memeliler üzerinde görülmektedir. Bu alanda geçmişten günümüze büyük memelilerde bir azalma olduğu tespit edilmiştir.
Proje Görselleri