23.06.2016
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Orman Genel Müdürlüğü, Yale Üniversitesi Ormancılık Fakültesi ile işbirliğine başladı.

photo

 

 

Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan “Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi” projesi, ülkemiz ormanlarının sürdürülebilir yönetimine destek vermektedir. Küresel sorunlara yerel çözümler oluşturan ormanların, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek yönetilmesinde güncel teknolojiyi kullanan Karar Destek Sistemlerinin geliştirilmesi için Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP), Yale Üniversitesi Ormancılık Fakültesi ile işbirliğine başlamıştır.

Bu kapsamda 30 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihleri arasında Ankara’da, Yale Üniversitesinden Prof. Chad OLİVER, Devin Routh,Alark Saxena, Gold Standard’tan Martin Gehrig, Proje Danışmanları Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT, Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ, Prof. Dr. Yusuf SERENGİL, UNDP Temsilcileri ve İlgili Daire Başkanlıkları temsilcilerinin katılımlarıyla Karar Destek Sistemleri çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, Orman Genel Müdürlüğünün Karar Destek Sistemlerine ilişkin öneri ve beklentileri, Yale Üniversitesi uzmanlarının Karar Destek Sistemlerine yönelik önerdikleri sistem ve değerlendirmeler tartışılmıştır. Karar Destek Sistemlerinin içerik ve yazılım süreçlerinin belirlenmesi, MRV süreci ile ilişkilendirilmesi konuları görüşülmüştür.

Çalıştay’ın son günü yapılan Değerlendirme Toplantısında, Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından; Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlıklarının yanısıra, OGM’nin diğer ilgili Daire Başkanlıklarından da konuyla ilgili birer yetkili elemanın belirlenerek bu çalışmaya dahil edilmeleri kararlaştırılmıştır. Ayrıca, 2016 yılı Haziran ayının ikinci yarısına kadar, Yale Üniversitesi ile Gold Standard Vakfı uzmanlarının görüşerek, nelerin ne zaman yapılacağına ilişkin çalışma

takviminin hazırlanarak OGM ve UNDP’ye gönderilmesi, gerek duyulursa, Haziran ay’ının sonunda Ankara’da bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir

 

 

 

 

Geri Dön

Haber Görselleri