21.06.2016
Kanada Yangın Eğitimi Teknik İnceleme Gezisi Gerçekleştirildi

photo

 

Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi" projesi iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir orman yönetimi konularında ulusal ölçekte yapılan uygulamalarımız doğrultusunda uluslararası işbirlikleri oluşturulmasına hizmet etmektedir.
Bu kapsamda, Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kanada'da 16-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında "Orman Yangınlarıyla Mücadele" konulu işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

Kanada’da gerçekleştirilen işbirliği görüşmeleri kapsamında orman yangınları öncesi planlama, yangına hazırlıklı olma ve yangınla mücadele aşamalarına yönelik teknik incelemeler gerçekleştirilmiştir. Kanada Ormancılık Teşkilatı ile yürütmekte olduğumuz erken uyarı ve karar destek sistemi faaliyetlerineverecekleri destek ve karşılıklı işbirliği imkanları görüşülmüştür.

 

Geri Dön

Haber Görselleri