15.04.2016
Adana ve Antalya’da Entegre Orman Yönetimim ile ilgili teknik ve uygulamali eğitimler verildi

photo

Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesi kapsamında, 8-12 Şubat 2016 tarihleri arasında Adana’da ve 22-26 Şubat 2016 tarihleri arasında Antalya’da, Teknik ve Uygulamalı Eğitim Programları düzenlendi. Eğitim Programlarına, Orman genel Müdürlüğü (OGM) merkez ve taşra kuruluşlarından (5 pilot orman işletme müdürlüğü, 5 orman bölge müdürlüğü,araştırma müdürlükleri ve ilgili Daire Başkanlıkları) ile proje danışmanları ve UNDP elemanları katıldı.

Eğitim Programlarının amacı; proje elemanlarının karbon odaklı silvikültürel uygulamalar, böcek zararlılarıyla mücadele, orman yangınlarını önleme ve amenajman planlarına entegrasyon konularında teknik ve uygulamalı olarak eğitimlerinin sağlanmasıydı. İlk iki gün, danışmanlar tarafından teknik sunumlar yapılırken, üçüncü ve dördüncü günlerde ise arazide uygulamalı eğitimler verildi. Uygulamalı eğitimler, proje pilot uygulama bölgeleri olan Pos ve Gazipaşa orman işletme müdürlüklerinde yapıldı. Belirlenen deneme alanlarında yapılan uygulamalar tartışılarak, bundan sonraki uygulamaların nasıl yapılacağı kararlaştırıldı. 

Geri Dön

Haber Görselleri