10.12.2018
Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesi Entegre Orman Amenajman Planı Çalıştayı 4-6 Aralık 2018 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi

photo

4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen çalıştaya, OGM ilgili Daire Başkanlıkları, OGM ve özel sektörden amenajman Başmühendisi ve Denetçiler, Doğa Koruma Merkezi (DKM) yetkilileri ve UNDP temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katılmıştır. 

Entegre Amenajman Planları hazırlanırken dikkat edilmesi gerekn hususlar ilgili Daire Başkanlıklarınca anlatılmış, sunumlar yapılmıştır. Örnek entegre Amenajman Planları hazırlanarak grup çalışmalarının da yapıldığı çalıştayda konu ile ilgili tespit edilen hususlar şöyle belirlenmiştir:

-Planlama öncesi yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu işleri kimlerin ne zaman yapacağı ve yapılacak işlerin iş tanımlarının hazırlanması,

-Entegrasyon yapılacak konuların belirlenmesi ve gerekirse amenajman tebliğinde(veya yönetmelikte) güncelleme ve düzenlemeler yapılması,

-Entegrasyon konularına yönelik veri toplama, analiz ve raporların amenajman heyetlerine planlama süreci başlamadan verilmesi için gerekli teknik ve mali düzenlemelerin yapılması (hizmet alımı için bütçe ayrılması),

-Entegrasyon yapılacak konularla ilgili sorumlu dairelerin ilgili mevzuatının gözden geçirilmesi ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması,

-Entegre orman amenajman planlarının hazırlanması süreciyle ilgili olarak teknik ve uygulamalı eğitimlerin(OGM ve özel sektör) sürdürülebilirliğinin sağlanması için her yıl düzenli eğitimlerin yapılması ve kaynak ayrılması,

-Entegre planları uygulayacak olan orman işletme şeflerinin eğitimi konusunda düzenli olarak uygulamalı eğitimler düzenlenmesi,

-Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığınca her yıl belirli bir sayıda planın entegre plan olarak hazırlanması için bir hedef belirlemesi ve bu hedefin stratejik plan veya üst planlarda yer verilmesi

Geri Dön

Haber Görselleri