07.05.2018
Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesi Akdeniz Bölgesi Üst Ölçek Değerlendirme Teknik Çalıştayı 3-4 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında Ankara'da Yapıldı

photo

Çalıştayın ilk gününde proje ve proje kapsamında gerçekleştirilecek üst ölçekli planlama çalışması hakkında bilgi verildi. Grup çalışmaları ile sürdürülen çalıştayda 3 ayrı oturumda uzmanlardan Akdeniz Bölgesi ormanlarına ve diğer ekosistemlere etkili olan ve özellikle doğal alanları etkileyen unsurlarla ilgili (örn. erozyon, çığ, yangın, böcek zararı ve riski, istilacı türler, tarım-orman-mera alanları etkileşimi ve sosyal baskı, farklı turizm etkinlikleri, otlatma zararı ve benzeri konular) bilgi toplandı ve haritalara doğrudan işlendi.  

 

Proje kapsamında, proje ortağı Doğa Koruma Merkezi Vakfı’nın yürüttüğü Akdeniz Bölgesi Üst Ölçekli Planlama ve Değerlendirme yaklaşımı, büyük ölçeklerde uygulanan, biyolojik ve sosyo-ekonomik dinamikleri, farklı sektörel kullanımları ve taleplerini göz önüne alan, çok kriterli bir planlama aracıdır. Akdeniz Bölgesi’nde bu çalışmanın yapılmasının temel amacı; Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri (SOY-KG) çerçevesinde bölge ormanlarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkı vermektir. Bu hedefe yönelik olarak daha önce ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi, belge ve verilerle taslak çalışmalar yapılmıştı. Gerçekleştirilen teknik çalıştay, değerlendirmenin yapılması için uzman görüşlerinizi toplamak üzere gerçekleştirildi. Bu kapsamda turizm baskısı olan alanlar, evsel ve sanayi kirliliği olan alanlar, kaçak avcılık sorunu yaşanan alanlar, yabanıl (bakir) alanlar, doğal yaşlı ormanlar ve diğer konularda haritalara doğrudan işleme yapıldı. Ayrıca kentsel gelişim alanları, yangın alanları, kuraklaşma ve çığ riski gibi konularda proje ekibi tarafından çalıştay öncesinde hazırlanmış katmanlar da uzmanların görüşüne açıldı.

 

Akdeniz Bölgesi Üst Ölçekli Planlama ve Değerlendirme yaklaşımıyla, Sürdürülebilir Orman Kriter ve Göstergeleri çerçevesinde ormanların sürdürülebilir kullanımını, orman biyolojik çeşitliliğinin korunmasını ve çok fonksiyonlu planlamayı desteklemek için ormanların diğer sektörlerle ve arazi kullanım uygulamalarıyla ilişkileri belirlenecek ve bu bilgiler ilgili sektörlerin planlarına entegre edilecek hale getirilecektir.

11

22

33

Geri Dön

Haber Görselleri