29.01.2018
Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesi 2017 Yılı Değerlendirme Çalıştayı 24-26 Ocak 2018 Tarihleri Arasında Antalya'da Yapıldı

photo

36554254_2002502396436032_2330750194578096128_n

UNDP Kıdemli Danışmanı Dr. Mahir Küçük ve OGM Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Erdoğan Şirin’in açılış konuşmalarından sonra, Çalıştayın Amaç ve Hedefleri, UNDP Ormancılık Sektör Lideri Bahtiyar Kurt tarafından açıklanmıştır.

Yoğun sunumlarla geçen ilk günün ardından ikinci gün 3 çalışma grubu oluşturulmuştur. Katılımcılar, çalışma alanları ve ilgilerine göre 3 gruba bölünmüşlerdir. Bu çalışma Grupları;

1.Muhafaza Ormanı Statüsünün Kapsamının Geliştirilmesi Çalışma Grubu

2.Karbon Odaklı Silvikültürel Uygulamalar, OZM ve Amenajman Planlama Konularında Mevzuat Değerlendirmesi Çalışma Grubu

3.Proje Uygulamalarının Sürdürülebilirliği ve Yaygınlaştırma Esasları Çalışma Grubu

Her bir Çalışma Grubuna, bir moderatör ve bir Raportör görevlendirilmiştir. Çalışma Grupları, yukarıda belirtilen konuları detaylı olarak görüşmüş ve neticede grup görüşleri, öneriler ve alınan kararlar belirlenmiştir.

 

36479911_2002508849768720_5056924919858724864_n

36479498_2002508803102058_1305814622288216064_n_1

Çalıştayın üçüncü günü, Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunan Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi ve Böcek Teşhis, Üretim ve Eğitim Amaçlarıyla kurulan Laboratuvar’a ziyaret gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, laboratuvar ziyaret edilmiş, yetkililerden bilgiler alınmış ve laboratuvarlara gerekli uzman personel görevlendirilmesinin önemi üzerinde görüşülmüştür. Laboratuvar binasının ve proje bütçesinden satın alınarak laboratuvara kurulumu gerçekleştirilen makina ve ekipmanların en son geliştirilen modern ekipmanlar olduğu, binanın laboratuvar için uygun bir şekilde inşa edildiği ve bundan sonra yapılması gereken önemli şeyin, gerekli uzman elemanların görevlendirilerek en kısa sürede laboratuvarın işler hale getirilmesi olduğu tüm katılımcılar tarafından belirtilmiştir.

36470880_2002504553102483_7777252021396045824_n

Daha sonra, Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi yerleşkesi ziyaret edilmiş ve yangın simulatör eğitimi verilen salonda, proje bütçesiyle geliştirilen simulatör programı katılımcılara tanıtılmış, gerekli bilgiler verilmiş, sistemin nasıl çalıştığı ve eğitimlerin nasıl gerçekleştirildiği konularında detaylı bilgiler verilmiş ve uygulamalar gösterilmiştir. Katılımcıların soruları, yetkililer tarafından cevaplandırılmıştır.

36511068_2002507136435558_4697268872502312960_n

36479498_2002508803102058_1305814622288216064_n_2

36543805_2002503743102564_1523169070164213760_n

36587419_2002502716436000_7912374462782111744_n36554254_2002502396436032_2330750194578096128_n_1

Geri Dön

Haber Görselleri